Ασφάλιση Θερμοκηπίου

Με το πρόγραμμα Αγροτικών Ασφαλίσεων μπορείτε να καλύψετε το θερμοκήπιό σας εφόσον τηρεί τις ειδικές προδιαγραφές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Έχετε τη δυνατότητα να καλύψετε το κτίριο, τα μηχανήματα καθώς και τον πάγιο εξοπλισμό όπως τα συστήματα: Θέρμανσης, Ψύξης, Άρδευσης-λίπανσης, Αερισμού, Φωτισμού κ.λπ.

Επίσης, μπορείτε να ασφαλίσετε τη Φυτική Παραγωγή εντός του θερμοκηπίου, εφόσον έχετε ασφαλίσει το κτίριο.

Καλύψεις

Το πρόγραμμα προσφέρει τις ίδιες καλύψεις με την ασφάλιση αγροτικών κτιρίων για τις εγκαταστάσεις του θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα: