Ασφάλιση Μηχανημάτων Υπαίθρου

Ασφάλιση Μηχανημάτων Υπαίθρου

Κάλυψη για τα αγροτικά μηχανήματά σας τα οποία λειτουργούν «εν υπαίθρω» για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που θα οφείλονται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων που καλύπτονται: