Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας

Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.