Ασφάλιση Αγροτικών Κτηρίων

Ασφάλιση Αγροτικών Κτηρίων

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να καλύψετε τα κτίρια της αγροτικής σας μονάδας καθώς και το περιεχόμενό τους. Ασφαλίζονται γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίρια όπως: 

Καλύψεις

Το πρόγραμμα ασφάλισης αγροκτικών κτιρίων προσφέρει τη μέγιστη δυνατή ευελιξία καθώς μπορείτε να επιλέξετε τους κίνδυνους που εσείς θέλετε να καλύψετε από μια μεγάλη γκάμα επιλογών. Συγκεκριμένα: