Αστικές Ευθύνες Αγροτικής Μονάδας

Ασφάλιση Γενικής Αστικής Ευθύνης

Πρόγραμμα που καλύπτει τους τρίτους (επισκέπτες, προμηθευτές κ.λπ.) που βρίσκονται στο χώρο σας, για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές από ατύχημα. Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε μεταξύ τριών σχεδίων με διαφορετικά όρια κάλυψης.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη

Πρόκειται για επέκταση της Ασφάλισης Γενικής Αστικής Ευθύνης που καλύπτει το προσωπικό της αγροτικής μονάδας σε περίπτωση σωματικών βλαβών, συνέπεια εργατικού ατυχήματος.

Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Προϊόντος

Με το ασφαλιστήριο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος προστατεύεται ο αγρότης για αποζημιώσεις, που θα υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους για σωματικές  βλάβες ή θάνατο ή/και υλικές ζημιές, που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Όρια Αστικής Ευθύνης και Αστική Ευθύνη Προϊόντος

  Πλάνο Α Πλάνο Β Πλάνο Γ
Σωματικές βλάβες ενός ατόμου 150.000 250.000 500.000
Υλικές Ζημιές 150.000 250.000 500.000
Ομαδικό ατύχημα 300.000 500.000 1.000.000
Ανώτατο όριο ευθύνης 600.000 1.000.000 1.500.000

Όρια Ευθύνης Εργοδότη (λειτουργεί ως υποόριο)

  Πλάνο Α Πλάνο Β Πλάνο Γ
Σωματικές βλάβες ενός ατόμου 75.000 125.000 250.000
Ομαδικό ατύχημα 150.000 250.000 500.000
Ανώτατο όριο ευθύνης 300.000 500.000 750.000