Ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής

Το πρόγραμμα ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής υπαίθριων καλλιεργειών καλύπτει όλους τους κιδύνους που καλύπτει ο ΕΛ.Γ.Α αφού λειτουργεί συμπληρωματικά. 

Ο αγρότης θα πρέπει να έχει ασφαλιστεί στον ΕΛΓΑ και η αποζημίωση βασίζεται στο πόρισμα του ΕΛ.Γ.Α. Προυπόθεση για την ασφάλιση Φυτικής Παραγωγής είναι να υπάρχει είτε σύμβαση συμβολαιακής γεωργίας είτε συμμετοχή σε αγροτικό συνεταιρσμό. Στην αποζημίωση η εταιρία καταβάλλει το 90% της ζημιάς που δεν κάλυψε ο ΕΛ.Γ.Α. Το πρόγραμμα ουσιαστικά προστατεύει τα κέρδη του αγρότη.

 
Καλύψεις