Ασφάλιση Αγροτικών Μηχανημάτων

Ασφάλιση Μηχανημάτων Υπαίθρου

Κάλυψη για τα αγροτικά μηχανήματά σας τα οποία λειτουργούν «εν υπαίθρω» για ζημιές στα ίδια τα μηχανήματα, που θα οφείλονται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

Ενδεικτικοί τύποι αγροτικών μηχανημάτων που καλύπτονται:

Ασφάλιση Μηχανημάτων Παραγωγής - Συσκευασίας

Ασφάλιση για στεγασμένα μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας, για οποιαδήποτε αιφνίδια και απρόοπτη ζημιά ή απώλεια προκληθεί στο μηχάνημα, και θα οφείλεται ενδεικτικά σε αιτίες όπως:

Υπάρχει η δυνατότητα επέκτασης της κάλυψης των μηχανημάτων για απώλεια κερδών λόγω μηχανικής βλάβης.