Ασφάλιση Αγροτικών Μεταφορών

Το πρόγραμμα καλύπτει αγροτικά προϊόντα (νωπά, ή κατεψυγμένα) για τυχόν ζημιές κατά τις χερσαίες μεταφορές, ατμοπλοϊκώς ή αεροπορικώς στην Ελλάδα, Ευρώπη και άλλες χώρες του εξωτερικού.

Υπάρχει δυνατότητα συμπληρωματικής κάλυψης για πόλεμο (πλην χερσαίων μεταφορών) και για απεργίες.