Υποστήριξη Συνεργατών

Οι Ασφάλειες Μπουλινάκης, με σημαντική παρουσία στον χώρο των ασφαλίσεων από το 1979, συγκαταλέγεται ανάμεσα στα παραδοσιακότερα γραφεία Διαμεσολαύησης της Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς.

Στόχος μας είναι η παροχή ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στην Αξιοπιστία, τη Φερεγγυότητα και την Καινοτομία, με σεβασμό στον πελάτη και στο συνεργάτη, με απόλυτη διαφάνεια στις σχέσεις της, με αξιόλογα και πρόθυμα στελέχη να σας εξυπηρετήσουν.

Σε όλη την ιστορική πορεία των γραφείων μας, προτεραιότητα είναι ορισμένες στρατηγικές κατευθύνσεις, που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

H δημιουργία μιας αξιόπιστης Εταιρίας Διαμεσολαύησης, άριστη εξυπηρέτηση και εξέχουσα τεχνογνωσία, που στόχο έχει την κάλυψη των πραγματικών αναγκών ασφαλισμένων και διαμεσολαβούντων συνεργατών.
Η άριστη γνώση στη διαχείριση εμπορικών και βιομηχανικών κινδύνων που θα αποτελέσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στα χέρια των συνεργατών μας για την ανάληψη σημαντικών εργασιών.
Η παροχή ολοκληρωμένων και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, σε ανταγωνιστικό κόστος, με μοναδικό σκοπό τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στον ασφαλισμένο.
Η συνεχής ενίσχυση του δικτύου διαμεσολαβούντων μας, μέσω επιλεγμένων συνεργασιών σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια, που στοχεύουν στη δημιουργία μακροχρόνιων σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού.

Τι προσφέρουμε στον Συνεργάτη

 Τι επιθυμούμε απο τιν Συνεργάτη